Obsługa > Roaming > Informacje o sposobach dostępu do służb ratunkowych i zakresach numeracyjnych usług o wartości dodanej, w tym związanych z ryzykiem wyższych opłat

Zapraszamy wkrótce....