Inne > Częste pytania
Inne > Częste pytania
Pytania dotyczące numeru telefonu
 • bullet Kiedy nastąpi aktywacja mojego numeru w NAU Mobile?

  Aktywacja nowego numeru następuje po otrzymaniu od kuriera informacji o dostarczeniu przesyłki i prawidłowo podpisanych dokumentach przez klienta – proces ten może trwać do 3 dni roboczych, jednakże zazwyczaj odbywa się to dużo szybciej.

  Przenoszony numer jest automatycznie aktywowany na karcie SIM NAU Mobile po ukończeniu procesu przeniesienia numeru, tj. po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym operatorem.

 • bullet Jak działa numer tymczasowy? Jak dowiem się czy mogę korzystać z usług?

  Klienci, którzy otrzymali kartę SIM NAU Mobile i oczekują na przeniesienie numeru mogą już korzystać z numeru tymczasowego. Skorzystanie z usług (realizacja połączenia głosowego, SMS, czy też transmisji danych) spowoduje rozpoczęcie naliczania opłat za świadczone usługi dla numeru tymczasowego. Jednakże nie ma konieczności używania numeru tymczasowego przed przeniesieniem numeru docelowego.

  W terminie przeniesienia numeru usługi u dotychczasowego operatora powinny zostać wyłączone. Wówczas należy wymienić nieaktywną kartę SIM na dostarczoną przez NAU Mobile i swobodnie korzystać z usług na numerze docelowym.

 • bullet Jaki format karty SIM otrzymam z umową?

  Karta SIM NAU Mobile jest dostępna w 3 formatach: SIM, Macro SIM i Nano SIM. Wystarczy z otrzymanej karty ostrożnie wyłamać odpowiednią wielkość, a następnie włożyć ją do telefonu.

 • bullet Czy karta NAU Mobile będzie działać na posiadanym przeze mnie telefonie?

  Upewnij się, że telefon ma zdjętą blokadę SIM-lock (wszystkie nowe telefony nie powinny posiadać blokady). W tym przypadku, karta NAU Mobile będzie działać prawidłowo.

 • bullet Czy sprzedajecie telefony?

  NAU Mobile oferuje umowy abonamentowe bez możliwości zakupu telefonu.

Pytania dotyczące konta klienta
 • bullet Jak skorzystać z konta klienta dostępnego na waszej stronie internetowej?

  1. Należy otworzyć stronę selfcare, bądź skorzystać z przekierowania w menu strony NAU Mobile.
  2. Podajemy login – numer telefonu albo adres email wskazany w zawartej umowie – system przy pierwszej wizycie automatycznie wygeneruje hasło jednorazowe i prześle na wskazany login (numer telefonu albo adres email)
  3. Podajemy otrzymane hasło jednorazowe
  4. Po pozytywnej weryfikacji zgodności hasła jednorazowego ustawiamy hasło stałe
  5. Po ustawieniu hasła wymagane jest potwierdzenie operacji kodem jednorazowym przesyłanym na email lub numer telefonu
  6. Wprowadzenie kodu kończy proces założenia konta w NAU Mobile i można dokonywać logowania używając loginu i ustawionego hasła stałego

 • bullet Czy mogę samodzielnie zarządzać swoim kontem klienta?

  Naturalnie, w NAU Mobile klient poprzez konto klienta może:
  – podejrzeć wystawione faktury VAT i szczegółowy wykaz usług,
  – dokonać wpłaty poprzez elektroniczne płatności,
  – sprawdzić historię dokonanych wpłat,
  – złożyć wniosek o wymianę karty SIM, bądź zmianę planu cenowego,
  – skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

 • bullet Nie mogę zrealizować połączenia / wysłać SMS-a na numery o podwyższonej opłacie. Dlaczego?

  Usługi Premium wiążą się z wyższymi opłatami, chcemy zatem aby korzystanie z nich było świadome.

  Tym samym, chcąc korzystać z tego typu usług, należy zgłosić dyspozycję do Działu Obsługi Klienta.

Pytania dotyczące umowy
 • bullet Na jaki okres zawierana jest umowa?

  Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Po zakończony okresie przedłużana jest automatycznie na czas nieokreślony

 • bullet Czy zawsze mogę odstąpić od umowy?

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje konsumentom w terminie 14 dni od jej podpisania. Konieczne jest przesłanie na nasz adres korespondencyjny pisemnego oświadczenia.

 • bullet Kiedy otrzymam od kuriera przesyłkę?

  Wysyłka umowy następuje w przeciągu 2 dni roboczych. W momencie nadania przesyłki przez NAU Mobile wysyłana jest informacja z numerem listu przewozowego. W przypadku nieskutecznej próby doręczenia kurier ponowi usługę.

 • bullet Jak mogę samodzielnie sprawdzić ilość jednostek pozostałych do wykorzystania w ramach posiadanej taryfy?

  Stopień wykorzystania pakietu cyklicznego albo pakietu Extra można sprawdzić korzystając z krótkiego kodu *136#, pozostałe do wykorzystania jednostki w ramach pakietu roamingowego RLAH sprawdzisz korzystając z krótkiego kodu *121#.

 • bullet Jak mogę przenieść usługę Internetu do Waszej sieci?
  W pierwszej kolejności należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.
  Kolejnym krokiem będzie złożenie Wniosku o zachowanie ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu w związku ze zmianą dostawcy usług (do pobrania na naszej stronie internetowej) u swojego Dotychczasowego Dostawcy usług oraz w terminie do 21 dni od daty złożenia wniosku wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi dostępu do Internetu zawartą z Dotychczasowym Dostawcą (załączając kopię wniosku).
  Po zrealizowaniu powyższego należy skontaktować się ponownie z nami celem zawarcia Umowy.
Pytania dotyczące roamingu
 • bullet Dlaczego telefon nie działa mi poza granicami naszego kraju?

  W przypadku wyjazdu za granicę konieczne jest wcześniejsze złożenie do Działu Obsługi Klienta NAU Mobile dyspozycji aktywacji usługi.

  W przypadku problemów z bezpośrednim połączeniem mimo włączonej usługi Roamingu, należy użyć kodu *111*kierunkowy kraju NUMER TELEFONU# i połączyć się jak w przypadku zwykłego połączenia. System oddzwoni zestawiając połączenie z jego adresatem.
  Można również spróbować w telefonie ręcznie wyszukać sieć innego operatora.

  Jeżeli problemy nie ustaną prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

 • bullet Jakie taryfy pozwalają mi na korzystanie z roamingu?

  Usługa roamingu dostępna jest w planie Niebieskim i planie Różowym oferty NAU Mobile.

Pytania dotyczące płatności
 • bullet W jakim terminie muszę opłacić fakturę?

  Data płatności jest każdorazowo wskazana w wystawionej przez NAU Mobile fakturze VAT. Termin płatności to 14 dni od dnia jej wystawienia.

 • bullet Jak mogę opłacić fakturę?

  Klient NAU Mobile ma możliwość opłacenia faktury poprzez:
  – przelew internetowy,
  – płatność PayU (dostępne po zalogowaniu do konta klienta),
  – wpłatę w banku lub na poczcie.

 • bullet Jakich opłat mam się spodziewać na pierwszej fakturze?

  Pierwsza faktura z NAU Mobile zawiera takie pozycje jak:
  – opłatę aktywacyjną zgodną z umową,
  – opłatę abonamentu naliczoną proporcjonalnie za bieżący okres, tj. od dnia aktywacji usług NAU Mobile do ostatniego dnia obowiązującego okresu rozliczeniowego,
  – opłatę abonamentową za kolejny okres rozliczeniowy,
  – opłaty za usługi dodatkowe, jeżeli takie zostały zrealizowane, zgodne z cennikiem usług.

Pytania dotyczące pakietu danych oraz zasięgu
 • bullet Z zasięgu jakiej sieci korzysta NAU Mobile ?

  Świadcząc Państwu usługi telefonii komórkowej oraz mobilnego internetu NAU Mobile korzysta z infrastruktury sieciowej operatora Plus (Polkomtel Sp. z o.o.).

 • bullet Internet nie działa już tak szybko. Dlaczego?

  Prawdopodobnym powodem ograniczenia prędkości transmisji (do 32kb/s) jest wykorzystanie limitu danych przysługujących w ramach posiadanego planu. Możemy wówczas zakupić dodatkowy pakiet internetowy z oferty NAU Mobile, bądź zwiększyć od nowego okresu rozliczeniowego plan cenowy.

 • bullet Chciałbym aktywować jedną z usług dodatkowych. Jak to zrobić?

  Aktywacji usług w NAU Mobile można dokonać:
  – korzystając z krótkich kodów dostępnych na naszej stronie internetowej,
  – składając dyspozycję zmiany w koncie klienta,
  – kontaktując się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie, bądź mailowo.