Obsługa > Krótkie kody
Obsługa > Krótkie kody

Kody USSD to proste i praktyczne rozwiązanie.
Dzięki nim w łatwy sposób możesz włączać i wyłączać dostępne w ofercie pakiety oraz usługi.
Wystarczy, że na klawiaturze swojego telefonu wpiszesz wybrany kod i zatwierdzisz przyciskiem nawiązywania połączenia.
Korzystanie z kodów jest oczywiście bezpłatne.

Opis

Kod

Komunikaty w języku polskim

*105*10#

Komunikaty w języku angielskim

*105*20#

Włączenie Poczty głosowej

*122*11#

Wyłączenie poczty głosowej

*122*00#

Sprawdzenie statusu poczty głosowej

*122#

Włączenie usługi połączeń video

*101*11*03#

Wyłączenie usługi połączeń video

*101*00*03#

Włączenie usługi połączenia oczekujące

*101*11*14#

Wyłączenie usługi połączenia oczekujące

*101*00*14#

Włączenie usługi zawieszenie połączenia

*101*11*15#

Wyłączenie usługi zawieszenie połączenia

*101*00*15#

Włączenie usługi połączeń konferencyjnych

*101*11*16#

Wyłączenie usługi połączeń konferencyjnych

*101*00*16#

Opcja realizowania połączeń w roamingu międzynarodowym

*111*48NUMERTELEFONU#

Sprawdzenie statusu aktualnego pakietu roamingowego RLAH

*121#

Sprawdzenie statusu aktualnego pakietu cyklicznego albo pakietu Extra

*136#

*Włączenie Blokady sieci nienaziemnych
*Pamiętaj, że w przypadku aktywacji takiej blokady nie będziesz posiadał możliwości ponownego aktywowania sieci nienaziemnych do czasu kiedy nie znajdziesz się w zasięgu sieci naziemnej 

*101*11*34#

Wyłączenie Blokady sieci nienaziemnych

*101*00*34#