Obsługa > Roaming
Obsługa > Roaming

Planujesz wyjazd za granicę? Nie zapomnij o roamingu. Dzięki tej usłudze możesz rozmawiać, wysyłać i odbierać SMS-y oraz korzystać z Internetu poza granicami Polski. To proste! Aktywuj usługę: Roaming i bądź w kontakcie ze swoim bliskimi na całym świecie.

Zgodnie z zasadą „Roam like at home” (RLAH), przebywając na terenie UE i posiadając Plan Niebieski lub Plan Różowy możesz korzystać z nielimitowanego pakietu minut, SMS-ów i MMS-ów tak jak w kraju, a także z części pakietu internetowego, którego wysokość zależy od kwoty abonamentu, z którego korzystasz.
Wyjeżdżając z kraju, pamiętaj, że usługa: Roaming nie jest domyślnie aktywowana.
Aby ją włączyć należy złożyć dyspozycję przez Konto Klienta, wysyłając e-mail na dok@naumobile.pl lub dzwoniąc do DOK pod numer +48 459 459 459 lub +48 22 556 43 71 (płatne zgodnie z taryfą operatora).

Usługa zostanie aktywowana w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
Przekraczając granicę telefon automatycznie wybierze sieć od której otrzymasz SMS z podstawowymi informacjami o roamingu (kosztach ponoszonych w danym kraju).
Dzwoniąc/wysyłając SMS/wysyłając MMS z zagranicy pamiętaj o dodaniu numeru kierunkowego do kraju do którego dzwonisz/wysyłasz SMS/wysyłasz MMS.
W celu zminimalizowania możliwości znacznego przekroczenia kwotowego połączeń internetowych podczas pobytu za granicą NAU Mobile uruchomił usługę „Limiter DATA w roamingu”. Dzięki tej usłudze próg połączeń internetowych ustawiony jest na maksymalny koszt 250 zł, abonent może zażądać, aby Maksymalny Pułap wynosił dwukrotność wartości domyślnego Maksymalnego Pułapu (500 zł z VAT). Po czym następuje automatyczna blokada na kolejne połączenia.

Szczegóły dostępne pod adresem www.naumobile.pl.