Inne > Kontakt
Inne > Kontakt

Dział Obsługi Klienta


e-mail: dok@naumobile.pl

telefon: +48 459 459 459

+ 48 22 556 43 71

Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Godziny pracy:

Poniedziałek – piątek
od 8:00 do 18:00

Zachęcamy do zarządzania usługami na Koncie Klienta.

Adres do korespondencji


NAU Profit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z dopiskiem ,,NAU Mobile”

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33

00-379 Warszawa

Dane Firmy


NAU Profit Sp. z o.o.

ul. Smulikowskiego 6/8

00-389 Warszawa

NIP 525-251-79-52

REGON 145830456

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000397995

kapitał zakładowy: 2 000 000 zł

Ważna informacja

<p class="has-small-font-size"><strong>Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego, gdyż nie przyjmujemy Interesantów w siedzibie firmy. Wszelką dokumentację prosimy wysyłać pocztą.</strong></p>