Obsługa > Usługi sieciowe
Obsługa > Usługi sieciowe

Bezpłatne

 • Blokada prezentacji własnego numeru (CLIR).
 • Blokowanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów.
 • Blokowanie połączeń na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów (połączenia głosowe, SMS, MMS).
 • Blokowanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta oraz połączeń przychodzących z takich numerów. Abonent ma możliwość wskazać jedną z następujących cen maksymalnych połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie: 0,62 zł; 1,23 zł; 2,30 zł; 2,46 zł; 2,58 zł; 3,69 zł; 4,25 zł; 4,92 zł; 6,15 zł; 7,38 zł; 8,61 zł; 9,84 zł; 11,07 zł za każdą jednostkę rozliczeniową albo za połączenie, jeśli usługa taryfikowana jest za całe połączenie.
 • Blokowanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i połączeń przychodzących z takich numerów, po przekroczeniu określonego przez Abonenta progu kwotowego. Abonent ma możliwość wskazać jeden z następujących progów kwotowych, po przekroczeniu których połączenia na numery o podwyższonej opłacie oraz połączenia przychodzące z takich numerów będą blokowane: 35 zł; 50 zł; 75 zł; 100 zł; 200 zł za jednostkę rozliczeniową albo za połączenie, jeśli usługa taryfikowana jest za całe połączenie.
 • Blokowanie połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych. Aktywacja i dezaktywacja usługi następuje w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia zmiany.
 • Informacja o przekroczeniu wskazanego przez Abonenta progu kwotowego. Abonent ma możliwość wskazać jeden z następujących progów kwotowych, po przekroczeniu których połączenia na numery o podwyższonej opłacie oraz połączenia przychodzące z takich numerów będą blokowane: 35 zł; 50 zł; 75 zł; 100 zł; 200 zł za jednostkę rozliczeniową albo za połączenie, jeśli usługa taryfikowana jest za całe połączenie.
 • Informacja o przekroczeniu przez Abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego pakietu.
 • Oczekiwanie na połączenie.
 • Poczta Głosowa jest udostępniana wszystkim Abonentom i zostaje aktywowana w ciągu 24 godzin od wykonania pierwszego połączenia z telefonu. W przypadku niekorzystania przez Abonenta ze Skrytki Poczty Głosowej przez okres 6 miesięcy, zostanie ona dezaktywowana, a połączenia nie będą do niej automatycznie przekazywane. Abonent może zażądać ponownej aktywacji Skrytki Poczty Głosowej, która nastąpi w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Abonenta.
 • Połączenie ze skrytki pocztowej na numer właściciela numeru w sieci NAU Mobile.
 • Połączenie ze skrytką pocztową z numeru własnego telefonu (za minutę połączenia).
 • Usługa Kto dzwonił? – polegająca na informowaniu Abonenta w wiadomości SMS o numerze dzwoniącym, dacie i godzinie nieudanej próby połączenia, jeśli nastąpiła gdy: I. Abonent miał wyłączony telefon, II. Był poza zasięgiem sieci, III. Prowadził inną rozmowę i nie miał aktywnej usługi połączeń oczekujących, IV. Dzwoniący połączył się z Pocztą Głosową Abonenta i nie pozostawił wiadomości. SMS nie jest wysyłany w razie próby połączenia z numeru zastrzeżonego.
 • Zawieszenie połączenia.
 • Połączenie z numerem alarmowym (zakres numerów alarmowych wynika z obowiązujących przepisów prawa).
 • Wymiana wadliwej karty SIM.
 • Powyższych zmian można dokonać za pośrednictwem Konta Abonenta, a także Działu Obsługi Klienta NAU Mobile (mailowo pod adresem: dok@naumobile.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: +48 459 459 459 lub +48 22 556 43 71) lub stosownym krótkim kodem.

Dodatkowo płatne

 • Połączenie konferencyjne – opłata 0,29 zł/min (rozliczenie za każde połączenie w ramach połączenia konferencyjnego dokonywane jest oddzielnie, zgodnie z obowiązującymi stawkami opłat).
 • Połączenie z numerem Działu Obsługi Klienta +48 459 459 459 lub +48 22 556 43 71 – opłata 0,29 zł/min.
 • SMS na numer stacjonarny – opłata 0,49 zł/min.
 • Dostarczenie szczegółowego wykazu wykonanych usług – opłata 9,90 zł (dostarczenie szczegółowego wykazu usług jest usługą realizowaną na żądanie i polega na tym, że na wniosek Abonenta może on otrzymać rachunek szczegółowy za dowolny okres rozliczeniowy przypadający w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku).
 • Aktywacja karty SIM w sieci NAU Mobile – opłata 29 zł.
 • Wymiana karty SIM w przypadku utraty, kradzieży, uszkodzenia lub zablokowania – opłata 29 zł.
 • Zmiana przydzielonego numeru na inny – opłata 49 zł. Abonent może żądać zmiany przydzielonego numeru, jeśli wykaże, że korzystanie z przydzielonego numeru jest uciążliwe.
 • Złoty numer – opłata 99 zł (numer telefonu ze specjalnej puli numerów NAU Mobile, zawierający charakterystyczny ciąg cyfr).