Obsługa > Konfiguracja Internetu > Android

Konfiguracja Internetu dla Systemu Android

Po włożeniu karty SIM NAU Mobile do telefonu, otrzymasz SMS-a konfiguracyjnego (w niektórych modelach telefonów, przychodzi on jako powiadomienie). Otrzymaną wiadomość zainstaluj w telefonie i zaakceptuj nowe ustawienia. Jeśli automatycznie nie dostaniesz SMS-a konfiguracyjnego, możesz zamówić go wysyłając SMS-a o treści Internet na numer 8090. W sytuacji, kiedy nie otrzymasz lub skasujesz SMS-a konfiguracyjnego, punkt dostępu (inaczej: Access Point Name lub APN) możesz też ustawić samodzielnie.

Na telefonie:

Menu -> Ustawienia -> Sieci zwykłe i bezprzewodowe
Wybierz Sieci komórkowe -> Punkty dostępowe
Wybierz Menu -> Nowa nazwa APN, a następnie:
Nazwa: Internet
APN: internet lub naumobile (działa tylko w kraju)
Typ APN: Internet
*reszta parametrów pozostaje niewypełniona lub domyślnie wypełniona.
Powyższe ustawienia należy zapisać w telefonie.
Jeśli w trakcie zapisywania pojawi się pytanie o hasło lub kod, wpisz 0000 bądź 1234.
Po zapisaniu ustawień konieczne może być wyłączenie i ponowne włączenie telefonu.

Na telefonie (internet w roamingu):

Na początek należy włączyć “Transmisja danych w roamingu“.

Następnie przechodzimy do ustawiania punktu dostępowego:

Wchodzimy w Menu -> “Ustawienia” -> “Sieci zwykłe i bezprzewodowe
Wybieramy “Sieci komórkowe” -> “Punkty dostępowe
Wybieramy Menu -> Nowa nazwa APN, a następnie uzupełniamy dane:
Nazwa: Internet
APN: internet
Proxy: Nie ustawiono
Port: Nie ustawiono
Nazwa użytkownika: Nie ustawiono
Hasło: Nie ustawiono
Serwer: Nie ustawiono
MMSC: Nie ustawiono
MMS Proxy: Nie ustawiono
Port MMS: Nie ustawiono
MCC: 260
MNC: 01
Typ uwierzytelnienia: CHAP
Typ APN: default
Protokół APN: IPv4/IPv6
Protokół roamingu APN: IPv4/IPv6

Powyższe ustawienia trzeba zapisać w telefonie.
Jeśli w trakcie zapisywania punktu dostępowego pojawi się zapytanie o hasło lub kod, należy wpisać 0000 bądź 1234.
Po zapisaniu ustawień konieczne może być wyłączenie i ponowne włączenie telefonu.

Na komputerze (modem):

Zależnie, czy do nawiązania połączenia z Internetem służy aplikacja, czy dekowana strona WWW należy:
1. Wybrać opcję Ustawienia -> Ustawienia połączenia -> Zarządzanie profilami
2. Następnie należy utworzyć nowy profil zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Nazwa profilu: Internet NAU Mobile
APN: internet
*reszta parametrów pozostaje niewypełniona lub domyślnie wypełniona.
3. Wybieramy opcję: Zapisz
4. Ustawiamy dodany przez nas profil jako Profil Domyślny
5. Nawiązujemy połączenie poprzez tenże profil wybierając opcję „Połącz”

Na komputerze (router):

Logujemy się do strony WWW służącej do zarządzania routerem (należy sprawdzić w instrukcji routera adres tej strony):
1. Po wczytaniu strony służącej do zarządzania routerem logujemy się do panelu.
2. Wybieramy opcję Ustawienia -> Szybka Konfiguracja (lub inną służącą do skonfigurowania APN).
3. Następnie należy utworzyć lub skonfigurować profil zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Nazwa profilu: Internet NAU Mobile
APN: internet
*reszta parametrów pozostaje niewypełniona lub domyślnie wypełniona.
4. Wybieramy opcję: Zapisz i Zakończ
5. Nawiązujemy połączenie wybierając opcję „Połącz”

W przypadku problemów z konfiguracją Internetu należy:

1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć kartę SIM.
2. Włączyć urządzenie i usunąć wszystkie punkty dostępowe APN.
3. Wyłączyć urządzenie i włożyć kartę SIM.
4. Włączyć urządzenie i wprowadzić nowy APN, korzystając z powyższych ustawień.