Dokumenty

ZAPEWNIAMY ZASIĘG SIECI PLUS

Archiwum

Informacja o zmianie w Cenniku roamingu międzynarodowego oraz połączeń międzynarodowych od 1 stycznia 2021 roku

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązujący od 21 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązująca od 21 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020

Cennik roamingu międzynarodowego oraz połączeń międzynarodowych od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązujący od 12 grudnia 2018 roku do 20 grudnia 2020

Informacja o zmianie cennika roamingu międzynarodowego oraz połączeń międzynarodowych – 1.07.2020

Informacja o zmianie cennika roamingu międzynarodowego oraz połączeń międzynarodowych

Cennik roamingu międzynarodowego oraz połączeń międzynarodowych od 15 maja 2019 roku

Regulamin promocji „Bonus na 20-lecie NAU”

Informacja o zmianie cennika roamingu międzynarodowego oraz połączeń międzynarodowych

Cennik roamingu międzynarodowego oraz połączeń międzynarodowych od 1 stycznia 2019 roku

Regulamin przenoszenia numeru telefonu

Obowiązek informacyjny RODO

Wniosek o przeniesienie numeru telefonu

Informacja o zmianie cennika roamingu międzynarodowego oraz połączeń międzynarodowych

Cennik roamingu międzynarodowego oraz połączeń międzynarodowych

Informacja o zmianach dokumentów

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych obowiązujący od 12 września 2018 roku

Cennik usług

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych obowiązujący od 3 września 2018 roku

Informacje dotyczące zmiany dokumentów konsumenckich

Dziękujemy pracownikom oświaty” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Dziękujemy pracownikom oświaty” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ wraz z aneksem